Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund som organiserar högskoleutbildade ingenjörer,
forskare, chefer, specialister samt studerande inom detta området. Förbundet har omkring 144
000 medlemmar och är med i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Facket som vi känner till det idag bildades år 2007 då det skedde en sammanslagning av
Civilingenjörsförbundet (CF) och Ingengörsförbundet. Det har dock en längre historia än så,
som sträcker sig ända tillbaka till år 1861 när Utilitatis Veritatisque Societas (UVS)
grundades, varifrån Svenska Teknologföreningen (STF) skapades. 1954 bildades
Civilingenjörsförbundet, CF, som år 1974 gick samman med STF. Ingenjörsförbundet
härstammat från Tekniska Läroverkens Ingengörsförbund (TLI) vilket bildades 1941 och
1989 bytte de namn till just Ingengörsförbundet.

Vad arbetar Sveriges Ingenjörer med?

Förbundet jobbar med att förbättra kompetens, löner och professionen för sina medlemmar.
De strävar efter att öka konkurrenskraften hos sina arbetare och ge dem det individuella stöd
de behöver. De jobbar också genom att teckna kollektivavtal som reglerar arbetsvillkor,
påverkar lönebildningen och samverkan mellan arbetstagare och -givare.

De jobbar också med frågor som rör arbetsmiljö, forskning och innovation, inkomstpolitik,
jämställdhet och mångfald, miljöfrågor, närings- och utbildningspolitik och utgår alltid från
en hederskodex som anger vad en ingenjör bör göra, sträva efter samt vad de inte får göra.
Däri innefattas bland annat att kollegor ska stödja varandra, att ingenjören ska ställa sitt
kunnande till förfogande, ha ett personligt ansvar i sin yrkesutövning, jobba för att förbättre
tekniken och dylikt.

Sveriges Ingenjörers medlemsförmåner

Som medlem får du en grundtrygghet i form av försäkringar, däribland inkomstförsäkring,
pension och kollektivavtalade försäkringar, och får rådgivning av kunniga inom branschen.
Du får rätt till goda arbetsvillkor, tillgång till verktyg som hjälper dig förbättra din karriär och
ditt yrkesliv och har större möjlighet att påverka samhället i stort. Du får också juridisk hjälp
om det skulle behövas. Du har också möjlighet att ansluta dig till a-kassa. Andra
medlemsförmåner som fås är möjlighet att få förmånliga bo- och medlemslån samt privata
försäkringar.

8 Total Score
Sveriges Ingejörer

Fackförbundet för högskoleutbildade ingenjörer

Förmåner
8.5
Försäkringar
8
Yrkesstöd
9
Support
7
PROS
  • Förbättrar utbildningen för ingenjörer
  • Karriärstöd
  • Starkt förbund med stark handlingskraft
Add your review

Vi vill gärna höra din åsikt

Leave a reply

Your total score

Facket.net
Compare items
  • Total (0)
Compare
0