Category: Fackförbund

Sveriges Fackförbund

Fackförbund är organisationer som består av flera fackföreningar inom samma yrke, industri eller bransch. Sveriges fackförbund är vidare organiserade under centralorganisationerna TCO, LO och SACO. Idag finns det flera fördelar mer än kollektivavtalet som gör det bra för dig att vara medlem i ett fackförbund

Hitta ditt fackförbund

Nedan har vi samlat alla Sveriges Fackförbund så du lätt ska kunna jämföra och hitta det som passar dig. Letar du efter ett specifikt fack kan du använda vår sökfunktion, annars kan du utforska denna kategori för att hitta rätt. Vårt arkiv inkluderar alla Sveriges fackföreningar med information kring förmåner, försäkringar och kontaktuppgifter.

  • Fackförbund
  • Betyg
  • Medlemsavgift
  • Studentavgift
  • Inkomstförsäkring
  • Medlemmar
  • Erbjudande

Säljarnas fackförbund är ett riksförbund som samlare säljare och marknadsförare i Sverige. Fackförbundet har ett speciellt anpassat kollektivavtal som ...

Läs mer

Facket Jusek är ett av de största akademikerförbunden i Sverige, Jusek.se är en del av Sacos fackförbund och samlar idag upp cirka 80 000 jurister, men i detta ...

Vi vet hur du får högre lön! Läs mer

För dig som arbetar som psykolog finns möjligheten att gå med i fackförbundet Sveriges Psykologförbund. Detta förbund grundades kring 1905-talet och har idag ...

Läs mer

Sveriges Tandläkarförbund är Sveriges fackförbund för dig med svensk tandläkarlegitimation och som antingen är anställd, har en egen verksamhet, är lärare ...

Läs mer

Svenska Hamnarbetarförbundet kan idag ses som ett mindre fackförbund som vänder sig och som stöttar arbetare inom hamn- och stuverinäringen i Sverige idag. ...

Läs mer

Ledarna är ett fackförbund som syftar att samla Sveriges Chefer och därmed stärka dessa ute i yrkeslivet. Ledarna Sveriges chefsorganisation anser att för att ...

100 kr Läs mer

Sveriges läkarförbund är ett fackförbund som organiserar läkare samt personer som studerar till läkare. Förbundet har omkring 47 000 medlemmar, och ungefär 85 ...

Läs mer

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund som organiserar högskoleutbildade ingenjörer, forskare, chefer, specialister samt studerande inom detta området. ...

Läs mer

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och yrkesprofessionsförbund som organiserar personer som är utbildade farmaceuter i form av apotekare, farmaci magister, ...

Läs mer

Sveriges arkitekter är en fackförening som organiserar olika typer av arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter, samt ...

Läs mer

SRAT, SR:s Allmänna Tjänstemannaförbund, är ett fackförbund som organiserar arbetare inom den statliga och privata sektorn samt inom kommuner och landsting. ...

Läs mer

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, förkortat TJ, är ett fackförbund som organiserar arbetare som arbetar administrativt, tekniskt eller arbetsledande inom ...

Läs mer

Officersförbundet är ett fackförbund som organiserar yrkesofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän. Förbundet har omkring 13 500 medlemmar och är anslutna ...

Läs mer

Naturvetarna är ett fackförbund som organiserar arbetare och studenter inom den naturvetenskapliga professionen inom life science, jord, skog, miljö, de ...

Läs mer

Lärarnas Riksförbund, förkortat LR, är en fackförening som organiserar behöriga lärare, studie- och yrkesvägledare och studenter inom dessa områden. Deras ...

Läs mer

Kyrkans Akademikerförbund är ett fackförbund som organiserar akademiker inom Svenska kyrkan. Deras medlemmar tillhör yrkesgrupperna präst, diakon och ...

Läs mer

Sveriges Arbetsterapeuter är en fackförbund som organiserar arbetsterapeuter och studenter inom samma område. Förbundet bildades 1978 och är med i Saco. ...

Läs mer

Fysioterapeuterna är en organisering för fysioterapeuter och sjukgymnaster som är legitimerade av Socialstyrelsen. Även studerande inom dessa områden kan bli ...

Läs mer

DIK är ett fackförbund som organiserar arbetare inom kultur- och kommunikationsbranschen samt studenter inom dessa områden. Förkortningen står för ...

Läs mer

Civilekonomerna är ett fackförbund som riktar sig till ekonomer som innehar - eller studerar för att få - akademisk utbildning. Det är även en ...

Läs mer

Akademikerförbundet SSR är ett fackförbund som organiserar samhällsvetare i form av beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer, statsvetare och ...

Läs mer

Facket Seko är ett fackförbund som organiserar arbetare inom post-, trafik-, tele-, väg & ban-, civil-, sjöfolk-, energi-, försvar- och vårdbranscherna. ...

Läs mer

Musikerförbundet är ett fackförbund som grundades 1907 och organiserar professionella musiker inom samtliga genrer. Medlemmarna kan vara yrkesverksamma i form ...

Läs mer

TULL-KUST är ett fackförbund som organiserar arbetare och tjänstepersoner inom tullverkvet och kustbevakningen. Förbundet har funnits sedan 1899 och hette från ...

Läs mer

Sveriges Yrkesmusikerförbund, även kallat SYMF, är ett fackförbund som organiserar yrkesverksamma musiker och sångare, samt studenter inom dessa områden. ...

Läs mer

Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet, förkortat SLF, är ett fackförbund som organiserar arbetare inom lantbruk och skogsindustrint. Det kan till exempel ...

Läs mer

Journalistförbundet är ett fackförbund – och yrkesförbund – som organiserar journalister och journaliststudenter. Förbundet har funnits sedan 1901 och har ...

Läs mer

Facket för försäkring och finans – förkortat FTF – är ett fackförbund som riktar sig till försäkringsbolag, närstående banker och försäkringsmäklare. År 1919 ...

Läs mer

Vision är ett fackförbund där anställda inom offentlig och privat sektor med anknytning till kommun, landsting och kyrka kan bli medlemmar. Det går även att ...

Läs mer

Försvarsförbundet grundades år 1919 och har idag runt 5 000 medlemmar. De är anslutna till TCO sedan 1938 och organiserar anställda inom bland annat ...

Läs mer

Lärarförbundet är ett fackförbund som organiserar lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet, studie- och yrkesvägledare och skolledare. Även personer som ...

Läs mer

Polisförbundet är den svenska polisens fackförbund och medlemsorganisation. De är anslutna till TCA och representerade i Eurocop, The European Confederation of ...

Läs mer

Teaterförbundet är ett fackförbund som riktar sig till professionellt yrkesverksamma upphovspersoner, artister, tekniker, administratörer som jobbar inom scen ...

Läs mer

Vårdförbundet är ett fackförbund som är med i TCO, Tjänstemännens Centralorganisation och riktar sig till legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, ...

Läs mer

Facket Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän och grundades 2008 genom en sammanslagning av Tjänstemannaförbundet HTF och Sif. De organiserar ...

50-225 kr i Månaden Läs mer

Fackförbundet ST, Facket ST eller ST nerkortat, är en politisk obunden fackförening som organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, ...

Läs mer

GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch är ett fackförbund inom LO för anställda inom skogsbruk, träindustri, tryckerier och grafiska designföretag. I ...

Läs mer

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, eller Pappers, är ett fackförbund som tillhör LO. Pappers facket bildades 1920 av arbetare i svenska pappers- och ...

Läs mer

Livsmedelsarbetareförbundet, eller Livs, är ett fackförbund som ingår i LO och bildades år 1922. De organiserar drygt 35 000 medlemmar och har avtal med ca ...

Läs mer

Fastighetsanställdas Förbund eller Fastighets är ett fackförbund inom LO som grundades år 1936. Det första fackförbundet inom yrkesområdet var Malmö ...

Läs mer

Svenska Elektrikerförbundet, elektrikerfacket eller bara Elektrikerna. Ett fackförbund inom LO som blidades år 1906. De började som Stockholms Elektriska ...

Läs mer

Byggnads facket är också känt som Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Bygg är ett fackförbund som grundades år 1949. Det grundades som ett resultat av LOs ...

Läs mer

IF Metall, Industrifacket Metall eller helt enkelt Metall som det vanligtvis kallas, är en del av LOs riksförbund. Bland de olika yrkesgrupper som man ...

Läs mer

Hotell och Restaurang facket kallas ofta kort och gott för restaurangfacket, eller HRF. Förbundet bildades redan år 1918 och täcker idag anställda inom hotell- ...

Läs mer

Handelsanställdas förbund eller facket handels som det också kallas är stort fackförbund. Idag har man har cirka 150 000 medlemmar. En stor del av medlemmarna, ...

Läs mer

Finansförbundet grundades redan 1887 vilket gör dem till ett av Sveriges äldsta fackförbund. Med 127 års erfarenhet har de sett finansvärldens framfart och de ...

Läs mer

Transportarbetareförbundet, kort och gott Transport för de flesta, har funnits sedan 1897. Man hör till LOs riksförbund och har idag runt 63 000 medlemmar. I ...

Läs mer

Många yrkesgrupper har sitt eget fackförbund, som specialiserat sig på frågor som rör just deras bransch. Svenska Målareförbundet är ett sådant förbund, och ...

Läs mer

Som namnet antyder är Skolledarna en fackförening för chefer och ledare inom skolyrket. Det är det enda facket som helt och hållet satsar på skolledare och ...

Läs mer

Ett av Sveriges största fackförbund är Kommunal, med sina drygt 500 000 medlemmar. Dessa arbetar inom kommun, landsting, kooperativ, lantbruk men även privata ...

Läs mer
Facket.net
Compare items
  • Total (0)
Compare
0